Hartelijk welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk Putten.  


N.a.v. de dalingen rondom Corona besmettingen willen we m.i.v. juli weer (binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden) diensten in ons kerkgebouw houden.

Berichtgeving daarover vindt u in ons kerkblad "de Hoeksteen"

Gasten willen we vragen kennis te nemen van informatie die u HIER kunt vinden. 

 

De diensten kunt U thuis beluisteren via Kerktelefoon of Internet via deze LINK!! 

Voor het geven van een digitale collecte gift en informatie klikt u HIER 

 

Wilt u de liturgie voorafgaande aan de dienst bekijken, dan kunt u deze terugvinden onder het Twitter vogeltje (rechts) op onze site.

 


Overige Mededelingen:
  • Onder deze LINK kunt u informatie vinden m.b.t. ontwikkelingen rondom het Corona virus.
  • Informatie over kerk in de 1,5 meter samenleving vindt u HIER

Op deze site kunt u informatie vinden over onze gemeente. We willen u/jou graag bekend maken met Gods Woord. God wil ons bekend maken met  het evangelie van redding en verlossing door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.  

Elke zondag en op feestdagen worden er diensten gehouden waarin Gods Woord wordt uitgelegd en waarvoor u van harte wordt uitgenodigd om deze bij te wonen. Wilt u weten hoe de diensten bij ons worden gehouden dan kunt u bijgaande link downloaden met daarin uitleg. 

De diensten worden in principe elke zondag gehouden om 9:30 uur en 16:30 uur. Tijdens beide diensten is er kinderoppas. Om de week is er s 'middags bijbelklas (zie agenda).

Ons kerkgebouw welke naast de nieuwe begraafplaats van Putten ligt wordt ook als aula gebruikt. U kunt het gebouw vinden aan de de Hoflaan 3, deze ligt parallel aan de provinciale weg N798 van Putten naar Nijkerk. Route google maps.