Hartelijk welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk Putten.  

Ons kerkgebouw, dat naast de nieuwe begraafplaats van Putten ligt, wordt ook als aula gebruikt. U kunt het gebouw vinden aan de Hoflaan 3, deze ligt parallel aan de provinciale weg N798 van Putten naar Nijkerk. Route google maps.


N.a.v. de toename in Corona-besmettingen wordt de 1,5 meter afstandsregel (tussen huis-houdens) weer ingevoerd en werken we voor de kerkgang weer met wijken.   Bij binnenkomst in de kerk wordt u door het welkomstteam ontvangen. Zij vragen u uw handen te desinfecteren; of u klachtenvrij bent en om bij binnenkomst een mondkapje op te zetten en wijzen u vervolgens een plek. Eenmaal op uw plek gezeten, kan het mondkapje weer af. Na het einde van de dienst verzoeken wij u weer te gaan zitten, uw mondkapje op te zetten en op aanwijzing van het welkomstteam de kerkzaal te verlaten. Jassen a.u.b. meenemen in de kerk. Het rooster voor de wijkindeling m.b.t. kerkgang de komende tijd, vindt U HIER.

De diensten kunt u thuis beluisteren via Kerktelefoon of Internet via deze LINK!! 

Ook zijn de diensten te volgen via de LIVE-VIDEO verbinding. 

De liturgie voor de diensten op D.V. 5 december a.s. vindt u HIER.

Voor het geven van een digitale collecte gift en informatie klikt u HIER. 


 Overige Mededelingen:

  • Kerststukjes bestellen voor het goede doel...doet U HIER

         kerststukje

 Corona nieuws:

  • Onder deze LINK kunt u informatie vinden m.b.t. ontwikkelingen rondom het Corona virus.
  • Informatie over kerk in de 1,5 meter samenleving vindt u HIER 

Op deze site kunt u informatie vinden over onze gemeente. We willen u/ jou graag bekend maken met Gods Woord. God wil ons bekend maken met het evangelie van redding en verlossing door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.  

Elke zondag en op feestdagen worden er diensten gehouden waarin Gods Woord wordt uitgelegd en waarvoor u van harte wordt uitgenodigd deze bij te wonen. Wilt u weten hoe de diensten bij ons worden gehouden, dan kunt u bijgaande link downloaden met daarin uitleg. 

De diensten worden in principe elke zondag gehouden om 9:30 uur en 16:30 uur. Tijdens beide diensten is er kinderoppas. Om de week is er 's middags bijbelklas (zie agenda).

Gedurende de Corona pandemie gelden andere regels! Zie bovenstaand!