Hartelijk welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk Putten.  

Ons kerkgebouw, dat naast de nieuwe begraafplaats van Putten ligt, wordt ook als aula gebruikt. U kunt het gebouw vinden aan de Hoflaan 3, deze ligt parallel aan de provinciale weg N798 van Putten naar Nijkerk. Route google maps.


N.a.v. de afname in Corona-besmettingen worden er geen 1,5 meter beperkingen meer opgelegd. Het dragen van mondkapjes (mag natuurlijk wel) in de kerk is niet meer verplicht. Alle wijken en gasten zijn uitgenodigd in beide diensten.

 

De diensten kunt u thuis beluisteren via Kerktelefoon of Internet via deze LINK!! 

Ook zijn de diensten te volgen via de LIVE-VIDEO verbinding. 

De liturgie voor de diensten van zondag 17 oktober vindt u HIER.

Voor het geven van een digitale collecte gift en informatie klikt u HIER. 


 Overige Mededelingen:

  • Het gebruiksplan voor het kerkgebouw de Hoeksteen vindt u HIER.
  • Onder deze LINK kunt u informatie vinden m.b.t. ontwikkelingen rondom het Corona virus.
  • Informatie over kerk in de 1,5 meter samenleving vindt u HIER 

Op deze site kunt u informatie vinden over onze gemeente. We willen u/ jou graag bekend maken met Gods Woord. God wil ons bekend maken met het evangelie van redding en verlossing door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.  

Elke zondag en op feestdagen worden er diensten gehouden waarin Gods Woord wordt uitgelegd en waarvoor u van harte wordt uitgenodigd deze bij te wonen. Wilt u weten hoe de diensten bij ons worden gehouden, dan kunt u bijgaande link downloaden met daarin uitleg. 

De diensten worden in principe elke zondag gehouden om 9:30 uur en 16:30 uur. Tijdens beide diensten is er kinderoppas. Om de week is er 's middags bijbelklas (zie agenda).

Gedurende de Corona pandemie gelden andere regels! Zie bovenstaand!