Hartelijk welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk Putten.  

Ons kerkgebouw welke naast de nieuwe begraafplaats van Putten ligt wordt ook als aula gebruikt. U kunt het gebouw vinden aan de de Hoflaan 3, deze ligt parallel aan de provinciale weg N798 van Putten naar Nijkerk. Route google maps.


N.a.v. de Corona besmettingen worden er naast on-line diensten tevens diensten in ons kerkgebouw belegd volgens de dan geldende regels.  De wijkindeling hiervoor vindt U in de web-agenda.

 

De diensten kunt U thuis beluisteren via Kerktelefoon of Internet via deze LINK!! Ook zijn de diensten te volgen via de LIVE-VIDEO verbinding. 

De liturgie voor de diensten van zondag  13 juni vindt U HIER.

In deze diensten zal het Heilig Avondmaal worden bediend, volgens uitnodiging. 

Voor het geven van een digitale collecte gift en informatie klikt u HIER. 


 Overige Mededelingen:

  • Het gebruiksplan voor het kerkgebouw de Hoeksteen vind u HIER.
  • Onder deze LINK kunt u informatie vinden m.b.t. ontwikkelingen rondom het Corona virus.
  • Informatie over kerk in de 1,5 meter samenleving vindt u HIER 

Op deze site kunt u informatie vinden over onze gemeente. We willen u/jou graag bekend maken met Gods Woord. God wil ons bekend maken met  het evangelie van redding en verlossing door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.  

Elke zondag en op feestdagen worden er diensten gehouden waarin Gods Woord wordt uitgelegd en waarvoor u van harte wordt uitgenodigd om deze bij te wonen. Wilt u weten hoe de diensten bij ons worden gehouden dan kunt u bijgaande link downloaden met daarin uitleg. 

De diensten worden in principe elke zondag gehouden om 9:30 uur en 16:30 uur. Tijdens beide diensten is er kinderoppas. Om de week is er s 'middags bijbelklas (zie agenda).

Gedurende de Corona pandemie gelden andere regels!  zie bovenstaand!